Lägg till i kalendern

Obs! Mötet är nu fullbokat men du är välkommen att anmäla dig till vår väntelista, eventuell plats meddelas 2 dagar innan mötet.

 

I anslutning till mötet finns möjlighet att ta del av produktinformation Entresto®(sakubitril/valsartan) i monter.

Novartis Sverige AB önskar bjuda in dig som är sjuksköterska och träffar patienter med hjärtsvikt i Uppsala-Örebroregionen till ett terapiinriktat 
sjuksköterskenätverk i form av ett utbildningsseminarium. Det kommer att vara en interaktiv dag med både workshops och föreläsningar. 
Målsättningen är att ni efter dagens slut har god nytta av de tankar, samtal och erfarenheter ni delat med era kollegor. 

 

FÖRELÄSARE
Mikael Rizell, läkare internmed/geriatrik, Trosa Vårdcentral, Trosa
Maria Liljeroos, leg. sjuksköterska och medicine dr. Medicinkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
Catarina Dahlbom, distriktssköterska hjärtsvikt/diabetes och RiksSviktskoordinator, Fröslunda Vårdcentral Eskilstuna
Annika Lettenström, hjärtsviktssjuksköterska, Centralsjukhuset Karlstad
Karin Bjerkfeldt, hjärtsvikts-/distriktssköterska och hjärtsviktssamordnare södra Sörmland, Bagaregatans Vårdcentral, Nyköping

 

SYFTE
Dagen erbjuder er en möjlighet att fördjupa kunskapen inom hjärtsvikt samt diskutera den äldre multisjuka patienten. Under workshop tiden kan ni mera 
i detalj ställa frågor kring hjärtsvikt, RiksSvikt samt utveckling av omhändertagandet och det praktiska arbetet med hjärtsviktspatienterna.


ANMÄLAN

Obs! Mötet är nu fullbokat men du är välkommen att anmäla dig till vår väntelista, eventuell plats meddelas 2 dagar innan mötet.

Anmäl dig genom att klicka här!
Vi önskar få din anmälan snarast, dock senast 6 november 2020.

Mötet är kostnadsfritt. Novartis står för kostnaden för föreläsare, lokal och enklare förtäring. Observera att för deltagande behöver du din huvudmans godkännande.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om mötessammankomster.

Genom att anmäla dig till mötet accepterar du att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med vår integritetsskyddspolicy.


Välkommen!
Med vänlig hälsning

Marie Yljens
Novartis Sverige AB
Territory Manager
0703-550 815

Claes Carnbring
Novartis Sverige AB
Territory Manager
0708-893 444

Ulf Lidman
Novartis Sverige AB
Territory Manager
0761-034 840


Enligt avtalet om information och utbildning mellan Läkemedelsindustriföreningen och SKL har denna inbjudan till utbildning skickats till din huvudman.
Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso- och Sjukvårdens Adressregister, HSAR, av Novartis AB, som är anslutet till Integritetsskyddsprogrammet för HSAR.
Ytterligare information erhålls av IQVIA Solutions Sweden AB, e-mail: [email protected]

Program 
09:00
Registrering med kaffe och smörgås
09:30
Välkomna
09:40
Hjärtsvikt hos den äldre patienten • Utredning och läkemedelsbehandling • Omhändertagande av den multisjuka patienten • Praktisk falldiskussion (typfall)
Mikael Rizell
10:30
Bensträckare
10:40
Fortsättning Hjärtsvikt hos den äldre patienten
11.20
Nationell kunskapsstyrning - status angående hjärtsvikt
Maria Liljeroos
12:00
Lunch
13:00
Workshop - rotation mellan fyra grupper
Det praktiska arbetet med hjärtsviktspatienten
Mikael Rizell
RiksSvikt - Patientmötet - Min hjärtsvikt - Statistik
Catarina Dahlbom
Möjligheter och utmaningar vid titrering av hjärtsviktsläkemedel
Annika Lettenström
Hjärtsvikt - Arbetet på hjärtsviktsmottagning i primärvården - Hjärtsviktssamordnarens funktion i praktiken
Karin Bjerkfeldt
13:50
Kaffepaus
14:10
Fortsättning workshop
14:50
Summering och avslutning av dagen
Drottninggatan 1, 702 10 Örebro
Elite Stora Hotellet Örebro, Drottninggatan 1, 702 10 Örebro
SE2002120560
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers