MONALEESA-7 | Medhub

MONALEESA-7 visar att Kisqali (ribociklib) förlänger livet hos pre/perimenopausala kvinnor med HR-positiv/ HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer
 

• Resultaten på totalöverlevnad visar att pre/perimenopausala kvinnor med lokalt avancerad eller metastaserande HR+/HER2- bröstcancer levde signifikant längre med Kisqali plus endokrin terapi jämfört med kvinnor som endast fick endokrin terapi.

• Efter 42 månaders uppföljning var överlevnadsfrekvensen 70.2% för kvinnorna som fick Kisqali kombinationsbehandling jämfört med 46.2% för kvinnor som endast fick endokrin terapi.

• Kisqali är den enda CDK4/6-hämmare som i kombination med endokrin behandling visar signifikant längre totalöverlevnad (OS) vid lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer (HR=0.712; p=0.00973).
 

Resultaten från MONALEESA-7 finns publicerade i New England Journal of Medicine (NEJM).

SE1906690361
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers