Introduktion 

Den här utbildningen är en inspelning från en föreläsning inom Novartis föreläsningsserie IL17Academy som hölls vid Reumatologikliniken i Umeå 22 november 2017.

Innehåll:

Bilddiagnostik krävs för att ställa diagnosen ankyloserande spondylit (AS), och är även ett viktigt verktyg för diagnostisering av övriga former av inflammatoriska ryggsjukdomar. Denna föreläsning syftar till att ge en översikt till de bilddiagnostiska modaliteter som finns att använda vid misstanke om inflammatorsk ryggsjukdom, samt en diskussion kring när var och en av dessa kan vara lämpliga att använda. Föreläsningen innehåller många kliniska exempel och diskussion av ett antal relaterade typiska fall.

reläsningen är 58 minuter

SE1905684080
silo_rgb_male_presenter_blue.png
Mats Geijer, docent och överläkare
Mats Geijer är docent och överläkare vid Radiologikliniken vid Skånes universitetssjukhus och Diagnostisk radiologi vid Lunds universitet, Lund. När föreläsningen spelades in var han verskamhetschef för radiologikliniken vid Universitetssjukhuset i Örebo. Han är en av Sveriges ledande radiologer med inriktning mot muskeloskeletala sjukdomar. Tillsammans med svenska reumatologer har han bidragit till ett antal studier, inte minst inom områdena psoriasisartrit och ankyloserande spondylit.
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers