Ilaris® (Canakinumab) en monoklonal antikropp, som hör till en grupp av läkemedel som kallas interleukinhämmare. Den blockerar effekten av ett ämne i kroppen som kallas interleukin 1-beta (IL 1-beta), som finns i ökad mängd vid inflammationssjukdomar.

Verkningsmekanism 

Ilaris® (Canakinumab) är en human monoklonal antikropp mot humant interleukin 1-beta (IL 1-beta) av IgG1/κ-isotyp. Kanakinumab binds med hög affinitet specifikt till humant IL 1-beta och neutraliserar bioaktiviteten av humant IL 1-beta genom blockering av dess interaktion med IL 1-receptorer. Därigenom förhindras IL 1-betainducerad genaktivering och produktion av inflammatoriska mediatorer.1

Indikationer

Ilaris® (Canakinumab) är indicerat för behandling av följande autoinflammatoriska, periodiska febersyndrom hos vuxna, ungdomar och barn i åldern 2 år och äldre:

kryopyrinassocierade periodiska syndrom (CAPS), däribland: 

  • Svåra former av familjärt autoinflammatoriskt köldsyndrom (FCAS)/familjär köldurtikaria (FCU), som uppträder med ytterligare tecken och symtom än de som förekommer vid urtikaria framkallad av kyla.
  • Muckle-Wells syndrom (MWS), 
  • Systemisk inflammatorisk sjukdom med neonatal debut (NOMID)/kroniskt neurologiskt hud- ochledsyndrom hos barn (CINCA),

Tumörnekrosfaktorreceptorassocierat periodiskt syndrom (TRAPS) 

Hyperimmunoglobulin D-syndrom (HIDS)/mevalonatkinasbrist (MKD) 

Familjär medelhavsfeber (FMF)

Stills sjukdom; aktiv Stills sjukdom inklusive Stills sjukdom hos vuxna (AOSD) och systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA) hos patienter som är 2 år eller äldre,

Giktartrit

Dosering och administreringssätt 

För CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF och Stills sjukdom bör behandlingen initieras och övervakas av en specialistläkare med erfarenhet av diagnostisering och behandling av den aktuella indikationen. För giktartrit bör läkaren ha erfarenhet av användning av biologiska läkemedel. Ilaris ska administreras av sjukvårdspersonal.

Ilaris® är för subkutan användning och en injektionsflaska innehåller 150 mg kanakinumab i 1 ml lösning.

Dosen och doseringsintervallet varierar per indikation, se mer information här.1

Referenser
  1. Produktresumé Ilaris, FASS.se
SE2109148272 (14 september 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request