Hur skulle du agera? Här kan du ta del av ett antal patientfall inom dermatologi och  reumatologi. Testa dina kunskaper och se hur dina kollegor har svarat (alla svar är anonyma). Patientfallen återspeglar typfall och inte en enskild patient. Fallen är sammansatta av svenska reumatologer.

Peter 34 år

Peter 34 år har besvär med ryggvärk och ett knä som svullnar upp periodvis. Ryggvärken blir sämre av vila och bättre vid fysisk aktivitet. Starta patientfallet→


Behandling efter cancer

Agneta söker för stelhet och värk i leder. För 6 år sedan opererades hon för bröstcancer med spridning till lymfkörtel i axillen. Kan du då sätta in en biologisk behandling? Starta patientfallet→


Standardbehandlingen gav ingen effekt

Jacob har ryggvärk och svullna, ömma hälsenor. Han diagnostiseras med axial spondylartit och sätts in på NSAID. Efter 3 månader kvarstår symtomen. Starta patientfallet→


Begynnande värk i kropp och leder

Lena har behandlats för plackpsoriasis och har i nuläget endast mindre fjäll i hårbotten. Under de sista 3 månaderna har hon fått värk i kropp och rygg. Starta patientfallet→

 

SE1905684080 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers