På Reumadagarna i Falun under september månad utdelades det årliga FRS stipendiet, med stöd från Novartis. I år stod två stolta stipendiater sida vid sida på scen och mottog varsitt stipendium om 25.000kr för sitt fortsatta forskningsarbete.

Ann-Sofi Sjö arbetar som sjuksköterska på reumatologmottagningen Sahlgrenska sjukhuset. Hon tilldelades stipendiet för sitt arbete med att undersöka hur personer med reumatiska inflammatoriska sjukdomar upplever och hanterar sin livssituation, samt hur de erfar kontakten med sjukvården.

Hennes arbete syftar till att utforska hur unga vuxna med nydebuterad artritsjukdom upplever och hanterar sin reumatiska sjukdom samt om deras upplevelser ändras över tid. Ytterligare avses att jämföra om/hur copingstrategier skiljer sig mellan personer som diagnostiseras med reumatisk artritsjukdom som unga vuxna eller som äldre. Det finns också en kunskapsbrist avseende vad som orsakar överrepresentation av fetma hos patienter med PsA. Patienternas upplevelse av vad som orsakar viktuppgång och eventuella samband med den reumatiska sjukdomen behöver därför kartläggas ytterligare.

Sara Brolin, sjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge fick ett stipendium för sitt arbete med att beskriva vilken information patienter med antineutrofil cytoplasmatisk antikroppsassocierad vaskulit har behov av i kontakt med sin reumatologmottagning.

Genom att erbjuda patienter information kan de bättre fatta välinformerade beslut i kontakt med vården. Kronisk sjukdom kan innebära att tvingas möta olika förändringar vilket kan betyda att man behöver lära sig sätt att hantera den nya tillvaron. Patientutbildning har delvis samma mål som information, vilket är att assistera patienter att ta informerade och kloka beslut kring sin vård. Antineutrofila cytoplasmatiska antikroppsassocierade vaskuliter (AAV) är en grupp ovanliga reumatiska inflammatoriska systemsjukdomar som är kroniska och potentiellt livshotande som obehandlade kan leda till döden. Behov av information har undersökts hos flertalet olika patientgrupper med reumatiska sjukdomar men behovet av information hos patienter med AAV är däremot mycket sparsamt studerat.

Varma gratulationer till årets stipendiater och lycka till med ert fortsatta arbete.

SE1910749706 (Oktober 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers