Xolair® | Medhub
  • Not applicable
    Xolair® (omalizumab)
    Xolair, omalizumab, är en rekombinant DNA-deriverad humaniserad monoklonal antikropp,
Du kan ändra rubrik oc htext. Detta är ett exempel.
Anmäl dig och få uppdateringar inom luftvägar direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers