Förpackning | Medhub

Pulver (10, 20 och 30 mg) och vätska till injektionsvätska, suspension. För pris, se www.fass.se. Produktresumén uppdaterad 2018-02-15. ATC-kod H01CB02. För fullständig information se www.fass.se

×

Medical Information Request

×

Ask Speakers