• Sandostatin® LAR® (octreotid)
    Läs mer om indikationer vid Sandostatin® LAR®.
Här kan du läsa mer om Sandostatin LAR.
Träna virtuellt på att ge Sandostatin LAR korrekt – för dig som sjukvårdspersonal!
Beställ material till dig och din patient.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
Boka ett informationsmöte med oss.
SE2109159447 (15. september 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request