• Piqray® (alpelisib)
    PIQRAY (alpelisib) är, i kombination med fulvestrant, indicerat för behandling av postmenopausala kvinnor, och män, med hormonreceptorpositiv (HR-positiv), human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-negativ (HER2-negativ), lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer med en PIK3CA-mutation efter sjukdomsprogress efter endokrin behandling i monoterapi.
Här presenteras i korthet de viktigaste slutsatserna från studien som ligger till grund för registreringen av Piqray
Lär dig och testa dina kunskaper om Piqray
Anmäl dig och få uppdateringar inom onkologi direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2110085315 (8. oktober 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request