Kisqali® | Medhub
  • Kisqali (ribociklib) ger ökad överlevnad vid spridd bröstcancer
    Ökad överlevnad för Kisqali har visats i två olika fas III-studier med olika endokrina behandlingar. Det stora antalet patienter i MONALEESA-3 och MONALEESA-7 gör Kisqali till en CDK4/6-hämmare med oöverträffad evidens gällande överlevnad.
Vill du lära dig mer om Kisqali? Boka ett möte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
SE1910741994
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers