• Nevanac® (nepafenac)
    Förebyggande och behandling av postoperativ smärta och inflammation i samband med kataraktkirurgi.
Nevanac har indikationen förebyggande och behandling av postoperativ smärta och inflammation i samband med kataraktkirurgi.
Kataraktoperation är det vanligaste kirurgiska ingreppet i Sverige i dag. Fler än 125 000 kataraktoperationer genomförs varje år.
Anmäl dig och få uppdateringar inom oftalmologi direkt till din e-post.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2211239856 (23 november 2022)