• Nevanac® (nepafenac)
    Förebyggande och behandling av postoperativ smärta och inflammation i samband med kataraktkirurgi.
Nevanac har indikationen förebyggande och behandling av postoperativ smärta och inflammation i samband med kataraktkirurgi.
Kataraktoperation är det vanligaste kirurgiska ingreppet i Sverige i dag. Fler än 125 000 kataraktoperationer genomförs varje år.
Anmäl dig och få uppdateringar inom oftalmologi direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE1905683548 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers