Lucentis är ett anti-VEGF-preparat, godkänt för behandling av de retinala sjukdomarna, neovaskulär våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD), diabetiska makulaödem (DME), koroidal neovaskularisering (CNV) och makulaödem till följd av retinal venocklusion (RVO).

Vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF)-A är ett dimeriskt glykoprotein som krävs för tillväxt av blodkärl i olika normala och patologiska situationer. Det ökar också kärlpermeabiliteten och fungerar som en kemokin på makrofager och granulocyter och indirekt som en vasodilator1. VEGF-A är en överlevnadsfaktor för endotelceller i nybildade kärl, före mognad och pericyttäckning vilka leder till avsaknad av VEGF-A-beroende.2
 

VEGF-A tillhör en genfamilj som också inkluderar placental tillväxtfaktor (PlGF) och VEGF-B, C, D and E. Det finns fyra stora isoformer av VEGF-A in vivo: VEGF121, VEGF165, VEGF189 och VEGF206, där VEGF165är den dominerande isoformen. VEGF-A verkar genom att binda till mycket relaterade receptortyrosinkinaser. Det finns två VEGF-receptorer, VEGFR-1 och 2, och VEGFR-2 är den huvudsakliga mediatorn som ökar mitogena och angiogena effekter samt permeabilitetseffekter3.

Eftersom angiogenes har en huvudroll vid ett flertal sjukdomar, såsom tumörer, neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), makulaödem på grund av diabetesretinopati (DR) och retinal venoklusion (RVO), har VEGF-A sedan det upptäcktes varit ett lovande mål för farmakologisk intervention.

Lucentis (ranibizumab) utformades speciellt för intraokulär användning och innehåller bara Fab-delen (antigenbindande fragment) av en helt humaniserad antikropp och saknar således Fc-delen (kristalliserbart fragment). Lucentis har en hög bindningsaffinitet för alla isoformer av VEGF-A med 5-20 gånger högre affinitet jämfört med moderantikroppen. Lucentis utformades som ett Fab-fragment för att öka penetrationen i alla lager i näthinnan och för att ta bort potential för komplementmedierad eller cellberoende cytotoxicitet (t.ex. okulär inflammation). Det minimerar också den systemiska exponeringen, både på grund av att ett Fab-fragment inte aktivt transporteras från ögat och för att det har en reducerad systemisk halveringstid3.

I nuläget är Lucentis godkänt för behandling av neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), synförlust på grund av makulaödem sekundärt till diabetesretinopati (DME), proliferativ diabetesretinopati (PDR) och synförlust på grund av makulaödem sekundärt till grenvens- och centralvensocklusion (RVO) och koroidal neovaskularisering på grund av patologisk myopi5.

Referenser
  1. United States of America. John Hopkins University. Http://omim.org. By Victor A. McKusick. John Hopkins University, 26 Feb. 2013. Web. 16 Dec 2013.
  2. LE Benjamin et al. “Selective ablation of immature blood vessels in established human tumors follows vascular endothelial growth factor withdrawal” J Clin Invest, 1999
  3. Ferrara et al. “Development of ranibizumab, an anti-vascular endothelial growth factor antigen binding fragment, as therapy for neovascular age-related macular degeneration” Retina, 2006
  4. La Kim and PA D’Amore, “A brief history of anti-VEGF for the treatment of ocular angiogenesis” Am J Pathology, 2012
  5. Lucentis (ranibizumab) produktresumé

Lucentis® (ranibizumab), 10 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Endast avsedd för intravitreal användning, dvs injektion i ögats glaskropp. Rx. Ingår i läkemedelsförmånen. Användning och indikation: Tillhör gruppen oftalmologiska och antineovaskulära medel. Ranibizumab är ett humaniserat rekombinant monoklonalt antikroppsfragment som är riktat mot human vaskulär endotelial tillväxtfaktor A (VEGF-A). Lucentis® är avsett till vuxna för behandling av: neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering (CNV), nedsatt syn på grund av diabetiska makulaödem (DME) och/eller proliferativ diabetesretinopati (PDR) samt nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinalvensocklusion (RVO) (grenvensocklusion eller centralvensocklusion). Kontraindikationer: Patienter med aktiva eller misstänkta infektioner i eller runt ögat. Patienter med aktiv svår intraokulär inflammation. Varningar och försiktighet: Lucentis skall inte användas under graviditet om inte den förväntade nyttan uppväger den potentiella risken för fostret. För kvinnor som vill bli gravida och har behandlats med Lucentis, rekommenderas att vänta minst 3 månader efter den sista dosen av ranibizumab innan de blir gravida. Amning rekommenderas inte under användningen av Lucentis. För fullständig information, se fass.se.  Datum för översyn av produktresumén 2019-12-12. Vid frågor kontakta Novartis medicinska information via växel 08-732 32 00 (telefontid 09.00-15.00) eller epost: [email protected]. Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista

SE2106185803 (18 juni 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request