RETAIN-studien (Long-term Outcomes in Patients with Retinal Vein Occlusion Treated with Ranibizumab)

I en långsiktig förlängningsstudie på patienter med RVO som ursprungligen inkluderats i två fas III-studier följdes patienterna under en median om 49 månader. BRVO-patienter visade mycket goda resultat där hälften krävde enstaka injektioner efter 4 år. 44 % av CRVO-patienterna hade resolution av ödem med goda resultat medan 56 % krävde återkommande injektioner och har minskad synpotential. Läs mer →

RESTORE-studien (Patient-Reported Visual Function Outcomes Improve After Ranibizumab Treatment in Patients With Vision Impairment Due to Diabetic Macular Edema)

I en randomiserad kontrollerad fas III-studie som jämförde ranibizumab ensamt med kombinationsbehandling med laser och laser ensamt jämfördes NEI-VFQ-25-poäng vid baseline och efter 3 och 12 månader. Vid 12 månader rapporterade patienterna resultat som speglade resultaten för synskärpa med signifikanta förbättringar för ranibizumab ensamt eller med laser jämfört med laser ensamt för sammansatta poäng samt poäng för aktiviteter på nära och långt håll. Läs mer →

Safety of ranibizumab in routine clinical practice: 1-year retrospective pooled analysis of four European neovascular AMD registries within the LUMINOUS programme

Retrospektiva data från 4 444 patienter inkluderade i register i Sverige, Tyskland, Beligen och Nederländerna analyserades för att utvärdera den 1-åriga säkerhetsprofilen för ranibizumab 0,5 mg. Ranibizumab visade en gynnsam 1-årig säkerhetsprofil för NV-AMD i detta kliniska rutinpraxisurval och överensstämde med tidigare rapporterade studiedata. Läs mer →

Anmäl ditt intresse att delta i kliniska studier

Är du intresserad av att utföra kliniska läkemedelsstudier tillsammans med Novartis?

Novartis är ett av de läkemedelsbolag som utför flest kliniska studier i Sverige. Kliniska studier är basen för vår möjlighet att utveckla nya läkemedel som kan bidra till hälso- och sjukvårdens behov. Novartis tillhandahåller GCP-utbildning och utbildning i användning av elektronisk CRF för att säkerställa att studierna hålla hög kvalitet. Anmälan att delta i kliniska studier är inte bindande men informationen ger oss information och underlag för fortsatt kontakt om lämpliga klinisk studier.

Kontakta gärna den medicinska avdelningen för mer information, [email protected]

Informationen kommer att behandlas konfidentiell i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR) GDPR.se

Betygsätt sidan
SE2006172008 (17 juni 2020)

Anmäl ditt intresse att delta i kliniska studier

 

Genom att fylla i och skicka formuläret godkänner du våra användarvillkor, integreitetsskyddspolicy och cookiepolicy.

×

Ask Speakers

×

Medical Information Request