• Ritalin® (metylfenidathydroklorid)
Ritalin är indicerat för barn från 6 års ålder, ungdomar och vuxna med ADHD.
Här samlar vi artiklar och kliniska studier inom ADHD och Ritalin.
ADHD står för attention deficit hyperactivity disorder.
Anmäl dig och få uppdateringar inom neurologi direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.

 Beroendeframkallande läkemedel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

SE2008226127 (22 augusti 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request