• Mayzent® (siponimod)
Mayzent minskar risken för sjukdomsprogression hos vuxna patienter med sekundärprogressiv multipel skleros (SPMS) med aktiv sjukdom.
Den aktiva substansen i Mayzent är siponimod, som är en sfingosin-1-fosfatreceptormodulator (S1P-receptormodulator).
MS är en kronisk neurologisk sjukdom. Sjukdomen leder till inflammation i centrala nervsystemet (CNS), det vill säga hjärnan och ryggmärgen.
Anmäl dig och få uppdateringar direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2105036134 (3 maj 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request