• Mayzent® (siponimod)
  • Mayzent® (siponimod) - för behandling av sekundärprogressiv multipel skleros (SPMS)
Mayzent minskar risken för sjukdomsprogression hos vuxna patienter med sekundärprogressiv multipel skleros (SPMS) med aktiv sjukdom.
Den aktiva substansen i Mayzent är siponimod, som är en sfingosin-1-fosfatreceptormodulator (S1P-receptormodulator).
MS är en kronisk neurologisk sjukdom. Sjukdomen leder till inflammation i centrala nervsystemet (CNS), det vill säga hjärnan och ryggmärgen.
I denna animerade video presenteras data från den pivotala studie som ligger till grund för godkännandet av siponimod.
I EXPAND-studien har man undersökt effekten och säkerheten för Mayzent hos 1651 patienter.
Här finner du inspelade föreläsningar från utbildningen inom aktiv sekundärprogressiv MS som hölls den 22 september 2020.
Anmäl dig och få uppdateringar direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2209014651 (1 september 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request