Onbrez Breezhaler är indicerat som bronkvidgande underhållsbehandling av luftvägsobstruktion hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Onbrez Breezhaler produktresumé, FASS.se. 


ONBREZ® BREEZHALER® (indakaterol) är en bronkvidgande beta2-agonist i pulverform avsedd för inhalation en gång dagligen. Indikation: Bronkvidgande underhållsbehandling av luftvägsobstruktion hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot laktos eller mot något av övriga hjälpämnen. ONBREZ kapslar finns i styrkorna 150 μg och 300 μg. ONBREZ BREEZHALER 150 μg och 300 μg finns i 30 respektive 90 kapslar med en respektive tre stycken Breezhalerinhalatorer. För övrig information och pris se www.fass.se. Rx. Produkten ingår i läkemedelsförmånen. ATC-kod: R03AC18. Produktresumé 2019-12-12.

Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

SE2010233284 (23 okt 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers