Information från Novartis | Medhub
  • Information från Novartis
    Denna sida riktar sig till personer med uppdrag hos läkemedelsenheter, läkemedelskommittéer, expertgrupper och liknande forum i syfte att på ett överskådligt och lättillgängligt sätt få access till material som underlag för bedömning av våra KOL produkter Ultibro Breezhaler, Seebri Breezhaler och Onbrez Breezhaler.
SE1905684149
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers