Propeller®-sensor för BREEZHALER®-inhalator (nedan kallad sensor/sensorn för BREEZHALER® och Propeller®-mobilapp (nedan kallad ”appen”) tillhör Propeller Health®.

 

Nästa generations inhalatorsystem för behandling av astma – BREEZHALER® med sensor*

En sensor som kan anslutas till en inhalator skapar nya möjligheter att stödja följsamheten vid astmabehandling, vilket kan bidra till ökad astmakontroll.1 BREEZHALER®-inhalatorn kan enkelt kopplas samman med en sensor*, vilken förskrivs på vanligt recept. BREEZHALER® med Sensor* erbjuder flera olika funktioner som kan underlätta astmabehandlingen.2,3

ENERZAIR® BREEZHALER®, Sensor för BREEZHALER®, Propeller Smartphone App.

Sensor* kan användas tillsammans med ENERZAIR® BREEZHALER®.2

 

Varför digitala applikationer kan förbättra resultatet av astmabehandling

Många patienter med kroniska sjukdomar tar inte sitt läkemedel enligt ordination. Det gäller inte minst astmapatienter. Studier har visat att någonstans mellan 30–70 % av alla astmapatienter har dålig följsamhet till sin behandling, vilket leder till sämre behandlingsresultat och minskad astmakontroll.4,5

Det finns flera tänkbara orsaker till bristande följsamhet, men några anledningar som ofta nämns vid astma är felaktig användning av inhalatorn och att patienten helt enkelt glömmer bort att ta sitt läkemedel.5

 

”Smarta inhalatorer” kan förbättra följsamheten1

Regelbunden uppföljning av astmapatientens inhalationsteknik ökar förutsättningen för bättre följsamhet till behandlingen. Dessutom kan nya digitalt anpassade inhalatorer ("smarta inhalatorer") – vilka övervakar läkemedelsanvändningen (tid, datum, antal inhalationer) och skickar påminnelser – stödja både följsamhet och behandlingsresultat.1

BREEZHALER® med sensor* – en ny möjlighet som kan hjälpa dina astmapatienter att skaffa bättre rutiner och bättre kontroll på sin sjukdom.3,6

Propeller sensor med tillhörande app erbjuder flera funktioner som kan hjälpa astmapatienten att förbättra följsamheten till sin behandling:3,6*

 1. Inhalationsbekräftelser: Propeller-sensorn registrerar automatiskt när patienten tar sitt läkemedel.
 2. Påminnelser om medicinering: Påminnelser kan fås i form av ljudsignaler, push-aviseringar eller påminnelser i appen.
 3. Månadsrapporter: Månadsöversikter med patientens inhalationshistorik är tillgängliga i Propellerappen och via e-post. Informationen kan sedan enkelt delas med sin läkare.
 4. Väderprognoser: Ständig tillgång till information om luftkvalitet och väderprognoser baserat på vart patienten befinner dig.
 5. Hitta-min-inhalator: Patienten kan använda funktionen ”hitta-min-inhalator” i appen för att ”ringa upp” en inhalator som kommit bort.

 

Sensor* till BREEZHALER® är lättillgänglig

 • Förskrivs via ett vanligt recept utan extra kostnad.2
 • Patienten kopplar själv enkelt ihop sensorn* med BREEZHALER®-enheten.3
 • Sensor* ansluts via Bluetooth till Propeller-appen.3
 • Patienten får tillgång till en personlig profil och äger sin egen persondata.3

 

Receptförnyelse 

Sensor*-batteriet varar i 12 månader, vilket innebär att ett förnyat recept med själva läkemedlet kommer behövas flera gånger innan sensor* byts ut. Säkerställ så att patienten har ett recept för det inhalerade läkemedlet (utan sensor*) under sensorns hela livslängd (12 mån). Propeller-appen kommer att påminna patienten när det är dags att skaffa en ny sensor*.3

 

Lär dig mer om hur BREEZHALER® plus sensor* fungerar och dess funktioner

 • Kom igång
 • Funktioner i Propeller-appen
 • Byte av BREEZHALER® (var 30:e dag)
 • Byte av SENSOR (1 ggn/år)
 • Daglig användning
 • Aktivera/inaktivera aviseringar

 

Gå till instruktionsfilmerna

 

Beställ en patientguide – ENERZAIR® BREEZHALER® med sensor*

Uppdaterad hjälp för felsökning och supportdokumentation kan hittas på följande webbplats: support.propellerhealth.com (Göra länken klickbar på medhub)

Patienter och vårdpersonal kan kontakta Propeller Support på följande sätt:

 

Frågor och svar

 • En 30-dagars förpackning med ENERZAIR® [email protected] plus sensor innehåller 30 hårda kaplsar samt en sensor.

 

I sensor*-förpackningen finns en bruksanvisning som innehåller en snabbstartsguide med instruktioner om vart du hittar Propeller-appen, hur man laddar ner den och kommer igång, samt ytterligare patientinformation.

 • Ja – sensorn* håller koll på hur inhalatorn används även om patienten inte är i närheten av sin smartphone. När sensorn* sedan kommer nära Propeller-appen på nytt, kommer sensorn* att skicka datan till appen, denna process kallas "synkronisering".
 • Sensor* synkroniseras automatiskt med smarttelefonen/appen om patienten:
  • har Bluetooth “PÅ” (i telefoninställningar)
  • inte stänger appen på sin smartphone genom att " swipa upp" under synkronisering
  • håller inhalatorn i närheten av sin smartphone
 • Om batteriet tar slut innan den förväntade tiden på 12 månader ska patienten kontakta Propeller Support och förklara situationen så att en ersättningssensor kan skickas direkt till patienten.
 • Sensorn* kan inte förskrivas enskilt, man kan endast förskriva sensor* i kombination med ENERZAIR® BREEZHALER®.
 • Om sensorn* inte fungerar ska patienten kontakta Propeller Support. Om en ny sensor* behövs, kommer en ersättningssensor* att skickas direkt till patienten utan kostnad för patienten.
 • Leverans av en ny sensor* tar cirka 1 vecka. (Beror på vilket land den skickas till).
 • Propeller står för returfrakt av trasiga sensorer.
 • När patienten får en ny inhalator kan de helt enkelt ta bort sensorn* från den gamla inhalatorn och koppla ihop den med sin nya inhalator.
 • Om patienten har tappat bort eller skadat sin sensor* kan patienten kontakta Propeller Support så att en ersättningssensor skickas till patienten.
 • När patienten får sin nya sensor*måste den kopplas ihop med patientens konto, det finns två alternativ för att göra detta på;
  • Alternativ 1: Gå till fliken "Enheter" i appen och välj "lägg till sensor + knapp"
  • Alternativ 2: Efter 30 dagar kommer ”instruktionen för påfyllning” automatiskt att instruera patienten genom de olika stegen för hur man tar bort aktuell sensor* och kopplar ihop den nya med inhalatorn.
  • Patienten kan när som helst initiera ”instruktionen för påfyllning” via push-notiser eller kortet på fliken ”Idag”.
 • Alla kvalitetsreklamationer (eller vad som anses vara kvalitetsrelaterade problem) ska rapporteras till Propeller Support. Propeller ansvarar för hanteringen.
 • Propeller Data Privacy Officer kontrollerar åtkomst till patientdata. Anställda som behöver tillgång till dessa data för att utföra sina arbetsuppgifter får det i den omfattning som krävs.
 • Patienter kan begära att deras data raderas genom att skicka en begäran via e-post till: [email protected]. Propeller-teamet hanterar begäran.
 
‡ Nästa generations inhalatorsystem refererar endast till sensor*.
* Propeller® sensor till BREEZHALER®-enheten och Propeller®-appen app ägs av Propeller Health®.
** Studier på Propeller® sensor inkluderade inte BREEZHALER®-enheten.
Propeller Health System är en CE-märkt medicinteknisk utrustning. Reciprocal Labs Corporation, USA, är den legala tillverkaren av Propeller Health System. Den auktoriserade representanten för den juridiska tillverkaren i EU är Resmed SAS. Information om säker användning av enheten, dess syfte och särskilda försiktighetsåtgärder finns i bruksanvisningen. Se till att du läser dessa instruktioner innan du använder enheten. Propellersensorn och appen är kompatibla för användning med ENERZAIR® BREEZHALER®. För information om ENERZAIR® BREEZHALER® kontakta din läkare. Novartis Europharm Ltd, Irland är innehavare av godkännande för försäljning av ENERZAIR® BREEZHALER® i Europeiska unionen.

 

Referenser
 1. Larsson K, Kankaanranta H, Janson C et al. NPJ Prim Care Respir Med 2020;30(25): https://doi.org/10.1038/s41533-020-0182-2
 2. ENERZAIR® BREEZHALER® Summary of Product Characteristics.
 3. Quick startguide for Propeller-sensor tol Enerzair Breezhaler. PDF version can be recevied bye sending an email to: [email protected] 
 4. Lindsay JT, Heaney LG. Patient Prefer Adherence 2013;7:329–336.  http://dx.doi.org/10.2147/PPA.S38208
 5. George M, Bender B. Patient Prefer Adherence 2019;13:1325–1334. http://doi.org/10.2147/PPA.S209532
 6. Van Sickle D, Barrett M, Humblet O, et al. Randomized, controlled study of the impact of a mobile health tool on asthma SABA use, control, and adherence. Eur Respir J. 2016; 48:PA1018**

Enerzair Breezhaler (indakaterol/glykopyrronium/mometasonfuroat) Rx, F, (ATC-kod R03AL12)
Förpackning: Enerzair Breezhaler 114 mikrogram/46 mikrogram/136 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar. Indikation: Enerzair Breezhaler är indicerad som underhållsbehandling vid astma hos vuxna patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med underhållsbehandling bestående av en kombination av en långverkande beta2 agonist och en högdos inhalerad kortikosteroid och som har haft en eller flera astmaexacerbationer under det senaste året. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Överkänslighet: Akuta överkänslighetsreaktioner har observerats efter administrering av detta läkemedel. Om tecken som tyder på allergiska reaktioner uppkommer i synnerhet angioödem (svårigheter att andas eller svälja, svullnad av tunga, läppar och ansikte), urtikaria eller hudutslag, ska behandlingen avbrytas omedelbart och alternativ behandling sättas in. Graviditet/amning: Detta läkemedel ska endast användas under graviditet om den förväntade nyttan för patienten överväger den potentiella risken för fostret. Amning grupp IVa. Information till patienter som använder sensor till Enerzair Breezhaler. Förpackningen innehåller en elektronisk sensor som ska fästas på botten av inhalatorn. Sensorn och appen är ett komplement och krävs ej för administrering av läkemedlet. Sensorn behöver ej vara kopplad till appen för att läkemedlet ska inhaleras. Produktresumé: Uppdaterad 2020-07-03. För mer information se www.fass.se.
Betygsätt sidan
SE2105046768 (4 maj 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request