• ENERZAIR® BREEZHALER®
    (indakaterol/ glykopyrronium/ mometasonfuroat)
  • ENERZAIR® BREEZHALER®
    ENERZAIR® BREEZHALER® den nya generationens astmaläkemedel för patienter med okontrollerad astma trots behandling med ICS + LABA.
ENERZAIR® BREEZHALER® är den första fasta kombinationen av LABA/LAMA/ICS för behandling av astma.
IRIDIUM är en stor kontrollerad och dubbelblind studie som ligger till grund för godkännandet av ENERZAIR® BREEZHALER®.
Astma är en vanlig obstruktiv sjukdom i luftvägarna som anses orsakad av en långvarig systemisk inflammation.
Anmäl dig och få uppdateringar direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2010095287 (9 oktober 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers