• ATECTURA® BREEZHALER®
    (indakaterol, mometasonfuroat)
  • ATECTURA® BREEZHALER®
    – behandlingsalternativ vid astma med ICS + LABA för dosering en gång per dag.
Ett behandlingsalternativ vid astma med ICS + LABA för dosering en gång per dag.
PALLADIUM är en, randomiserad, dubbelblind studie som ligger till grund för godkännandet av ATECTURA® BREEZHALER®.
Astma är en vanlig obstruktiv sjukdom i luftvägarna som anses orsakad av en långvarig systemisk inflammation.
Anmäl dig och få uppdateringar direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2210180660 (18 oktober 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request