Digitalt, besök eller via telefon?

Tid för produktinformation LEQVIO® (inklisiran)


I den rådande situationen vill vi göra kontakten med er så smidig och säker som möjligt. Därför erbjuder vi förutom traditionella besök även digitala möten eller möten via telefon. Återkom gärna till oss med era önskemål!


LEQVIO® är godkänt för behandling av vuxna med Primar hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär) eller Blandad dyslipidemi, som tillägg till diet:

• kombination med en statin, eller statin i kombination med annan lipidsänkande behandling, hos patienter som inte når målvärdet för LDL-kolesterol med högsta tolererade statindos, eller
• ensamt eller i kombination med annan lipidsänkande behandling hos patienter som är statinintoleranta eller när statinbehandling är kontraindicerad

 

Under mötet går vi igenom följande gällande LEQVIO:

 

• Verkningsmekanism 
• Effekt- och säkerhetsdata
• Administrering 

 

Mötet beräknas ta 10–45 minuter beroende på önskemål av mötesform.
 

Med vänliga hälsningar,
Cardiovascular, Renal & Metabolism teamet på Novartis
 

För att boka ett möte behöver du din huvudmans godkännande. Genom att fylla i och skicka formuläret godkänner du att vi behandlar och sparar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetsskyddspolicy.

 

×

Ask Speakers

×

Medical Information Request