ENTRESTO används istället för en ACE-hämmare eller annan angiotensin II-receptor blockerare (ARB), och tillsammans med andra behandlingar mot hjärtsvikt.

På grund av risken för angioödem vid användning samtidigt med en ACE-hämmare får behandling inte påbörjas förrän tidigast 36 timmar efter att ACE-hämmarbehandlingen avslutats.1

Att tänka på vid insättning av ENTRESTO

 • ENTRESTO ersätter tidigare basbehandling med ACE-hämmare och / eller angiotensinreceptorblockerare, ARB.

 • 36 timmar: på grund av risken för angioödem vid användning samtidigt med en ACE-hämmare får behandling inte påbörjas förrän tidigast 36 timmar efter att ACE-hämmarbehandlingen avslutats.

 • Följ instruktioner på fass.se gällande patienter med;

  • Nedsatt njurfunktion

  • Nedsatt leverfunktion

  • Lågt blodtryck

  • Kontraindikationer, bland annat tidigare angioödem.1

 

Läs mer om Dosering och titrering av ENTRESTO →

 

Referenser
 1. ENTRESTO produktresumé, fass.se

 

0
Betygsätt sidan
SE2006151295 (15 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request