• Rydapt® (midostaurin)
    Rydapt används för att behandla akut myeloisk leukemi hos vuxna som har en defekt i FLT3-genen. Akut myeloisk leukemi (AML) är en form av cancer i vissa av de vita blodkropparna (kallade myeloiska blodkroppar), där kroppen överproducerar en onormal typ av dessa blodkroppar.
Rydapt används för att behandla akut myeloisk leukemi hos vuxna som har en defekt i FLT3-genen.
Här kan du läsa mer om akut myeloisk leukemi (AML).
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
Vill du lära dig mer om Rydapt? Boka ett möte med oss.
SE1906690033 (Juni 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers