• Revolade® vid ITP
    Revolade (eltrombopag) är avsett för patienter från 1 års ålder med immunologisk trombocytopeni (ITP) som är refraktära mot andra behandlingar (t.ex. kortikosteroider, immunglobuliner).
Ett stöd för dig som ordinerar Revolade.
Här återfinns information till dig som behandlande läkare eller sköterska till ITP-patienter.
Anmäl dig och få uppdateringar inom hematologi direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2104219115 (21 april 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request