• Jakavi® (Ruxolitinib)
    Jakavi är avsett för behandling av sjukdomsrelaterad splenomegali eller symtom hos vuxna patienter med primär myelofibros (även kallat kronisk idiopatisk myelofibros), post-polycythaemia vera-myelofibros eller post-essentiell trombocytemi-myelofibros. Jakavi är även indicerat för behandling av vuxna patienter med polycythaemia vera, som är resistenta eller intoleranta mot hydroxiurea.
Jakavi är avsett för behandling av sjukdomsrelaterad splenomegali eller symtom hos vuxna patienter med primär myelofibros...
Jakavi är godkänt för behandling av Polycytemia vera vera vid behandlingsresistens eller intolerans mot Hydroxiurea.
Här kan du läsa mer om myeloproliferativa neoplasier (MPN)
Beställ material till dig och din patient.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2003268142 (mars 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers