• Jakavi® (Ruxolitinib)
    Jakavi (Ruxolitinib) är en selektiv hämmare av januskinaserna JAK1 och JAK2. Dysreglerad JAK-STAT-signalering är karakteristisk för både myelofibros (MF) och Polycytemia vera (PV). Klicka här för mer information.
Jakavi är avsett för behandling av sjukdomsrelaterad splenomegali eller symtom hos vuxna patienter med primär myelofibros...
Jakavi är godkänt för behandling av Polycytemia vera vera vid behandlingsresistens eller intolerans mot Hydroxiurea.
Här kan du läsa mer om myeloproliferativa neoplasier (MPN)
Anmäl dig och få uppdateringar inom hematologi direkt till din e-post.
Beställ material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2104081012 (8 april 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request