För att bredda vår förståelse för sjukdomsmekanismer och kunna utveckla nya produkter för patienternas bästa följer vi alltid det som sker inom våra forsknings- och terapiområden. Här har vi samlat ett urval av studier som vi hoppas att du kan ha nytta av i ditt arbete med patienter med kronisk spontan urtikaria.

Omalizumab in patients with symptomatic chronic idiopathic /spontaneous urticaria despite standard combination therapy1
Syftet med denna studie var bl.a. att undersöka säkerhet och effektivitet av 24 veckors behandling med omalizumab hos patienter med kronisk spontan urtikaria som trots behandling, med icke-sederande antihistamin i upp till 4 x godkänd dos samt H2-antihistamin och/eller leukotrienantagonister, uppvisar fortsatta symtom.

Studien visade att omalizumab tolererades väl, biverkningarna motsvarade dem med placebo. Omaliizumab visade även goda resultat på symtomen. Författarna konkluderade att omalizumab är ett vältolererat och effektivt behandlingsalternativ för patienter med kronisk spontan urtikaria som trots behandling, med icke-sederande antihistamin i upp till 4 x godkänd dos samt H2-antihistamin och/eller leukotrienantagonister, uppvisar fortsatta symtom.1

AWARE study2,3
Syftet med AWARE-studien var att dokumentera hur man behandlar och följer upp patienter med kronisk urtikaria som inte svarar tillräckligt på H1-antihistaminer. Dessutom undersökte man hur befintliga behandlingsalternativ används och hur livskvalité, arbetsförmåga och samexisterande sjukdomar påverkas hos den som lider av kronisk urtikaria. I studien deltog 50 patienter från Norge, 28 från Sverige och 80 från Danmark. Studien visade bl.a. att personer med kronisk urtikaria kan få avsevärt bättre livskvalitet med strukturerad uppföljning.2,3

The EAAC/GA2LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria4
I denna publikation ges riktlinjer för definition, klassifikation, diagnos och behandling av urtikaria. Riktlinjerna har tagits fram av 44 urtikariaexperter från 25 olika länder världen över. Publikationen är ett konsensusdokument som bygger på systematisk granskning av vetenskapliga studier. Alla de medverkande experterna tillhör nationella och/eller internationella medicinska specialistföreningar. Vid en konsensuskonferens blev rekommendationerna föremål för omröstning av 250 specialister. Till skillnad från de tidigare riktlinjerna rekommenderar riktlinjerna numera fyra behandlingssteg. De betonar också vikten av fullständig symtomfrihet hos patienter med kroniska nässelutslag.4
 

Referenser
  1. Kaplan A, et al. J Allergy Clin Immunol 2013;132:101–9. Omalizumab in patients with symptomatic chronic idiopathic/spontaneous urticaria despite standard combination therapy.
  2. Maurer et al. H1-antihistamine-refractory chronic spontaneous urticaria: it's worse than we thought – first results of the multicenter real-life AWARE study. Clin Exp Allergy. 2017;47:684–692.
  3. Thomsen SF, Pritzier EC, Anderson CD, Vaugelade-Baust N, Dodge R, Dahlborn A-K, Vestergaard C.¨Chronic Urticaria in the Real-life Clinical Practice Setting in Sweden, Norway and Denmark: Baseline Results from the Non-Interventional Multicentre AWARE Study. 
  4.  Zuberbier T. Aberer W, Asero R et al. The EAAC/GA2LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria. Allergy. 2018;73:1393-1414.
Betygsätt sidan
SE2002171435 (17 februari 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request