Nu finns även möjlighet för patienten att själv administrera Xolair i hemmet.


För vilka patienter?

Hemadministrering med Xolair passar patienter som inte har tidigare historia av anafylaxi från och med den 4:e dosen om behandlande läkare bedömer detta lämpligt.


Introduktion till hemadministrering:

1. Tre första doserna med sjukvårdspersonal
2. Träning på klinik – hemadministrering
3. Känner igen allvarliga allergiska reaktioner

Patienterna erbjuds patientstöd vid hemadministrering. Video med instruktioner för administrering av Xolair finns tillgängligt på medicininstruktioner.se.

 


Patientkit

• Patientbroschyr med injektionsguide
• Travel letter
• Doseringsanvisning
• Biverkningsinformation
• Kylväska

Beställ patientkitet här→


Studier på hemadministrering visar på fortsatt god kontroll2-4

Referenser
  1. Produktresumé Xolair, FASS.se
  2. Liebhaber and Dyer (2007) Home Therapy with Subcutaneous Anti-Immunoglobulin-E Antibody Omalizumab in 25 Patients with Immunoglobulin-E–Mediated (Allergic) Asthma, Journal of Asthma, 44:3, 195-196.
  3. Ghazanfer M and Thomsen S. Home self-administration of omalizumab, J Dermatolog Treat 2018; 29(2): 196.
  4. Denman S et al. Home self-administration of omalizumab for chronic spontaneous urticaria, Br J Dermatol 2016; 175(6): 1405-1407.
SE1905683007
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers