• Den verksamma substansen i läkemedlet Cosentyx är antikroppen sekukinumab.
     
  • Sekukinumab hämmar cytokinet IL-17A, vilket resulterar i en minskad sjukdomsaktivitet vid sjukdomar som ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och psoriasis.
     
  • En minskad nivå av IL-17A leder till en minskad inflammation som en följd av en hämmad rekrytering och aktivering av leukocyter i det inflammerade organet. När IL-17A hämmas minskar även skador på ben och leder genom en hämmande effekt på fibroblaster, osteoblaster och kondrocter1.
     
  • Sekukinumabantikropparna är helt humana och har mycket låg immunogenicitet, vilket gör att de uppfattas som kroppsegna antikroppar av patienternas egna immunförsvar2. I de individer som utvecklande läkemdelsantikroppar mot sekukinumab har man inte sett något samband med klinisk effekt.
 
Referenser:
1. Miossec et al, N Engl J Med, 2009
2. Reich K, Br J Dermatol. 2017 Mar;176(3):752-758. Spindeldreher S, Dermatol Ther (Heidelb). 2018 Mar;8(1):57-68
SE1905683010 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers