SnapMedical är korta informativa videoföreläsningar på engelska med personal från vår medicinska avdelning. Vill du ha en fördjupande föreläsning eller vill du boka ett informationsmöte? Välkommen att kontakta oss för att boka ett möte.

Just nu finns följande föreläsningar tillgängliga:

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) →
Samsjuklighet  →
Effekt över tid →  
Variationer i svar →
Säkerhet →
Vaccinationer →
Graviditet →
Immunologi och Il17A →

Immunogenecitet → 
Falering på första- och handra linjens behandling →

Betygsätt sidan
SE2012153253 (15 dec 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request