Resultaten från de pivotala studierna inom ankyloserande spondylit (MEASURE 1 och 2), psoriasisartrit (FUTURE 1 och 2) och psoriasis (ERASURE och FIXTURE) är publicerade och ligger till grund för myndigheternas bedömning och godkännande.

För att optimera användningen av sekukinumab och för att få en djupare förståelse för läkemedlets effekt och säkerhetprofil genomför Novartis och akademiska forskare världen över fler studier med sekukinumab.

Det pågår även mycket forskning kring cytokinen IL-17A och om vilken roll den har vid sjukdom och hälsa.

Här nedan hittar du länkar till några artiklar med resultat från studier med sekukinumab och IL-17A.
 


Psoriasis

Primära resultat från de pivotala studierna (ERASURE och FIXTURE) med sekukinumab vid måttlig till svår plackpsoriasis:

 

Sammanfattande artikel om IL-17A vid patogenesen vid psoriasis:

 

Resultat från direkt jämförande studier (FIXTURE och CLAR) med sekukinumab vid måttlig till svår plackpsoriasis:


Ankyloserande spondylit (AS)

Primära resultat från de pivotala studierna (MEASURE 1 och 2) med sekukinumab inom AS:

 

Resultat från studier längre än 1 år:

 

Sekukinumab som behandling efter TNF-hämmare vid AS:

 

Sammanfattande artikel om IL-17A vid patogenesen vid AS och resultat från kliniska studier med sekukinumab:


Psoriasisartrit (PsA)

Primära resultat från de pivotala studierna (FUTURE 1 och 2) med sekukinumab inom PsA:

 

Resultat från studier längre än 1 år:

 

Sekukinumab som behandling efter TNF-hämmare vid PsA:

 

Resultat om effekt med sekukinumab på utveckling av strukturella skador vid PsA:

 

Effekt på PsA med sekukinumab i studier inom måttlig till svår plackpsoriasis:

 

Sammanfattande artikel om IL-17A vid patogenesen vid PsA och resultat från kliniska studier med sekukinumab:


Övriga publikationer

Sammanställda säkerhetsanalyser:

 

Utveckling av läkemedelsantikroppar (immunogenicitet):

 

Översiktsartiklar om IL-17:

Betygsätt sidan
SE2012153253 (15 dec 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request