Vid kongresserna European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), American Academy of Dermatology (AAD) och World congress dermatology (WCD) lyftes vikten av rätt handläggning vid måttlig till svår psoriasis för att minska risken för co-morbiditeter såsom kardiovaskulär och metabol sjukdom.1  

Många patienter med psoriasis har en samsjuklighet vilken måste uppmärksammas för att undvika ämnesomsättningssjukdomar som kan leda till stroke, hjärtinfarkt och för tidig död. 

Patienter med psoriasis lider i högre grad än andra av högt blodtryck, diabetes, övervikt och psykisk ohälsa. Många upplever även en låg livskvalitet då psoriasis kan vara mycket stigmatiserande och påverka den drabbade psykosocialt 

Dermatologen har en viktig roll för patientens hälsa och bör vara observant och ställa nödvändiga frågor för att upptäcka former av samsjuklighet. Enligt AAD National Psoriasis Foundation (NPF) är samsjukligheten för psoriasis:

 1. Fetma, metaboliska sjukdomar (hypertoni, diabetes mellitus, dyslipidemi).
 2. Psoriasisartrit.
 3. Psykiatriska sjukdomar.
 4. Autoimmuna sjukdomar.
 5. Kardiovaskulära sjukdomar.

 

Rekommendationen från NPF för handläggning av samsjuklighet är:

 • Vartannat år; blodtryck, puls och BMI-mätning.
 • Vart femte år; fasteblodsocker och lipidnivåer (vartannat år om patienten har ytterligare riskfaktorer).

 

Ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

Psoriasis och åderförkalkning har en liknande immunologisk patogenes. Patienter med psoriasis har en ökad risk för plackbildning i kranskärl. Detta innebär att psoriasispatienter löper en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom - den vanligast förekommande dödsorsaken i denna patientgrupp.

Framgång inom behandling av svår psoriasis kan anses vara tidig diagnos och effektiv handläggning av hjärt-kärlsjukdom, såsom åderförkalkning och förhöjt blodtryck. Ett fokus på samsjuklighet är av vikt för att minska risken för stroke, hjärtinfarkt och för tidig död hos psoriasispatienter.

 

Uppmärksamma symtom på psoriasisartrit

Psoriasis diagnostiseras ofta många år innan psoriasisartrit. Vid konstaterad psoriasis måste möjligheten att patienten även har psoriasisartrit övervägas. Var uppmärksam på följande tecken:

 1. Daktyliter, svullna fingrar eller tår.
 2. Entesiter, inflammation i leder och muskelfästen. 
 3. Ledstatus.

 

Referenser
 1. Elmets et al. J Am Acad Dermatol 2019;80:1073-113
0
Betygsätt sidan
SE2012153253 (15 dec 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request