MED FOKUS PÅ ASTMAPATIENTEN 

Inbjudan till en terapiinrinktad utbildning med produktinformation

 

Novartis följer upp sitt tidigare uppskattade regionmöteskoncept inom området KOL, nu med fokus på astma.

En styrgrupp bestående av docent Karin Lisspers, docent Björn Ställberg, professor Christer Janson och professor Kjell Larsson har tillsammans med Novartis tagit fram ett utbildningskoncept med syfte och ambition att förbättra förståelsen för utmaningar vid omhändertagande och behandling av patienter med astma.
 

Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg (Även som webstreamat alternativ)
Tid: 09.00-16.20
Datum: Onsdagen, 17 november 2021

Novartis med programkommitté önskar bjuda in dig som möter eller behandlar patienter med astma och har ett intresse av att lära mer om hur vi kan optimera omhändertagandet av dessa patienter.

Utbildningen innehåller både föreläsningar med patientfall som belyser de olika aspekterna och diskussionsforum med mentometerröstning samt handfasta råd om hur omhändertagandet av patienter med astma kan förbättras.

PROGRAMKOMMITTÉ OCH FÖRELÄSARE:
Professor emeritus Kjell Larsson, Karolinska Institutet, Stockholm
Professor Christer Janson, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Docent Karin Lisspers, Specialist i Allmänmedicin, Uppsala Universitet
Docent Björn Ställberg, Specialist i Allmänmedicin, Uppsala Universitet
PROGRAMKOMMITTÉ OCH MODERATORER:
Stockholm: Björn Stridh, Specialist i Allmänmedicin, KRY, Stockholm
Göteborg: Peter Odebäck, Specialist i Allmänmedicin, MEDERKO, Västra Götalandsregionen
Malmö: Kerstin Romberg, Specialist i Allmänmedicin, Näsets Läkargrupp, Höllviken
PATIENTFÖRETRÄDARE ASTMA OCH ALLERGIFÖRBUNDET:
Maritha Sedvallson, Förbundsordförande
Anna-Karin Klomp, Sjukvårdspolitisk handläggare


ANMÄLAN:
Registrera dig genom att KLICKA HÄR! Vi önskar få din anmälan senst 3 november.


Vid frågor angående dessa möten får du gärna kontakta Nonne Gylfe. Observera att för att delta är det är varje deltagares eget ansvar att förankra deltagandet med sin huvudman.

Novartis står för kostnader för möteslokal, föreläsare och förtäring i samband med mötet, väljer du att delta digitalt står du själv för kostnad av möteslokal och förtäring i samband med mötet. Deltagarna står för resa och eventuell logi som krävs för deltagandet. Det är varje deltagares eget ansvar att förankra deltagandet med sin huvudman.

 

VARMT VÄLKOMMEN! 

 

Novartis Respiratory & Allergy Sverige
Nonne Gylfe
Country Franchise Head
Mobil: 070-4663179

Documents: 
Inbjudan
Ladda ned inbjudan som PDF.
PDF icon Ladda ner
Program 
09.00-09.30
Samling med fika och möjlighet till monterbesök
09.30-09.45
Produktinformation – Novartis produktportfölj inom astma. - Atectura® Breezhaler® (indacaterol/mometasone furoate) - Enerzair® Breezhaler® (indacaterol/glycopyrronium/mometasone furoate) - Digitalt hjälpmedel med sensor och app för att stödja vid följsamh
09.45-10.15
Hot Topic 1: Covid-19 och astma ur ett primärvårdsperspektiv
Karin Lisspers
10.15-11.10
Utmaningar inom dagens astmaomvårdnad, får astmapatienten optimalt omhändertagande? - Från ett patientperspektiv - Från ett vårdperspektiv
Christer Janson/Karin Lisspers, Maritha Sedvallson och Anna-Karin Klomp
11.10-11.25
Fika
11.25-12.20
Läkemedelsbehandling vid astma, vad har vi att erbjuda patienten?
Kjell Larsson/Björn Ställberg
12.20-13.10
Lunch med möjlighet till monterbesök
13.10-14.05
Hur kan vi optimera omhändertagandet av astmapatienten?
Christer Janson/Björn Ställberg
14.05-14.25
Hot Topic 2: Vikten av behandlingsplan, hur utarbetar jag tillsammans med patienten en relevant behandlingsplan
TBD samt moderator på respektive ort
14.25-14.55
Fika med möjlighet till monterbesök
14.55-15.55
Okontrollerad och/eller svår astma - Vad gör vi när standardbehandling inte räcker till? - Vilken roll har LTRA, LAMA och biologisk behandling vid astma? - När skall jag remittera?
Kjell Larsson/Karin Lisspers
15.55-16.10
Hot Topic 3: Astmabehandling ur ett miljöperspektiv – CO2 avtryck från våra astmainhalatorer
Christer Janson
16.10-16.20
Summering/Avslutning
Drottningtorget 10, 411 03 Göteborg
Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg
SE2104231114
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request