Produktinformation kommer att förekomma.

Vi har samlat en grupp experter som kommer att vrida och vända på olika områden inom kardiologi. Och du får möjlighet att ställa dina frågor. Anmäl dig och ta del av diskussionerna.

[ AGENDA ]

Tiden för samtliga föreläsningar:
12.10 – Välkomna inklusive produktinformation
12.15 – Föreläsningar enligt schema
12.45 – Frågestund
12.50 – Avslut

Påminnelse och webblänk för deltagande skickas ut dagen innan. Mötet är kostnadsfritt och Novartis står för kostnad av föreläsararvode. Observera att du behöver din huvudmans godkännande för att delta.

ANMÄL DIG HÄR

 

Genomförd [ TORSDAG 28 APRIL ]

Behandling av diabetesdyslipidemi

FÖRELÄSARE: Åke Sjöholm är professor och överläkare med specialisering inom internmedicin och diabetes. Han arbetar vid Gävle sjukhus samt Högskolan i Gävle. Han har bl.a. författat ett flertal behandlingsrekommendationer på Internetmedicin samt publicerat c:a 150 vetenskapliga artiklar inom diabetologi.

[ TORSDAG 5 MAJ ]

Bortom LDL – Lp(a) och andra lipider vi bör hålla koll på?

FÖRELÄSARE: Jan Borén är professor och prefekt vid institutionen för Medicin vid Göteborgs Universitet och läkare vid klinisk kemi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hans forskningsområde är kardiovaskulär lipidmetabolism och behandling av dyslipidemier. Han har även förtroendeuppdrag som co-editor vid EAS, European Atherosclerosis Society.

[ TORSDAG 19 MAJ ]

Att implementera nya riktlinjer i praktiken – erfarenheter och lärdomar

FÖRELÄSARE: Patrik Lyngå, Universitetssjuksköterska, med dr, Vo Kardiologi, Södersjukhuset Patrik Lyngå arbetar på Södersjukhuset i Stockholm som universitetssjuksköterska inom hjärtsvikt. Han har en doktorsexamen inom medicinsk vetenskap och forskar och handleder inom området hjärtsvikt och hjärtinfarkt med normala kranskärl. Han arbetar också kliniskt samt undervisar på sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska Institutet på både grund- och avancerad nivå. Patrik har även under flera år engagerat sig på regional nivå inom kardiologi i olika arbetsgrupper och med förtroende uppdrag.

[ TISDAG 31 MAJ ]

Detta tar vi med oss hem till kliniken från ESC-HF 2022

FÖRELÄSARE: Frieder Braunschweig är professor och verksamhetschef för Medicinsk enhet Kardiologi på Karolinska. Han har även förtroendeuppdrag inom Region Stockholm som ledamot i expertgruppen för hjärt- och kärlsjukdomar och har tidigare varit ordf i Svenska Kardiologföreningen.

Charlotta Ljungman är Överläkare inom Kardiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Hon är engagerad inom hjärtsviktsforskning och har även medlem i Rikssvikts styrgrupp.

[ TORSDAG 9 JUNI ]

Take Aways från EAS 2022

FÖRELÄSARE: Magnus Bäck är professor i kardiologi på Karolinska Institutet och överläkare inom Medicinsk Enhet Kardiologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Han är engagerad i European Society of Cardiology som past chair inom Working Group on Atherosclerosis and Vascular Biology samt chefsredaktör för European Heart Journal Open.

 

SE2203217390 (21 mars 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request