KOL - en folksjukdom och differentialdiagnostik astma och KOL - hur säkerställer du rätt behandlingsåtgärd | Medhub
Introduktion 

Astma och KOL liknar varandra när det gäller symtom men skillnaderna i behandlingsprinciper och prognos är stora, och det är därför viktigt att skilja mellan dem.

Här svarar professor Kjell Larsson på frågor om:
•    Etiologi och symtom för astma och KOL
•    Prediktion av behandlingseffekt vid KOL respektive astma
•    Spirometrins roll och betydelse för diagnos och betydelse av reversibilitetstest i kombination med övriga relevanta undersökningar
•    Betydelsen av reversibilitet för diagnos av KOL samt prediktion av behandlingseffekt

MEDtalk produceras av Best Practice.

Kjell Larsson
Kjell Larsson
Professor emeritus Lung och Luftvägsforskning vid Karolinska Institutet
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers