Vidareutbildning för huvudvärksintresserade specialister.
Fokus på komplicerade patientfall.

Välkommen att ta del av en Lipus-certifierad tvådagarsutbildning om huvudvärk. Huvudvärk är en folksjukdom och en betydande diagnos, men hur tar vi hand om dessa patienter?

Nordic Light Hotel, Stockholm eller digitalt.


ANMÄLAN
→  Anmäl dig här!  Begränsat antal platser. Sista dagen för anmälan är 10 oktober.

LOGI
Hotellrum på Nordic Light Hotel den 20 oktober 2022 är reserverade t.o.m 19 september 2022. Bokar gör du via registreringslänken där även pris finns. Kursdeltagaren står själv för kostnaden för transport och logi i enlighet med Lifs regler.

Utbildningen är kostnadsfri. Novartis står för kostnader såsom lokal, förtäring och föreläsare. Dock ej logi- och transportkostnader enligt ovan.


KURSRÅD

Andrea Carmine Belin, Docent, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet
Lars Edvinsson, Professor MD, Avd Medicin, Inst Kliniska VetenskaperLund, LU och SUS
Mattias Linde, Professor och överläkare i neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ingela Nilsson-Remahl, Docent, överläkare, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset
Anna Steinberg, Docent, överläkare, ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Anna Sundholm, Biträdande överläkare, PhD, ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset
Elisabet Waldenlind, Docent, överläkare, ME Neurologi, Karolinska Universitetssjukhuset

FÖRELÄSARE UTÖVER KURSRÅDET
Jacques Bruijn, Barnneurolog, barnavdelning, Skaraborg Sjukhus, Skövde
Maria Bograkou, Specialistläkare Neurologi, Universitetssjukhuset i Linköping
Eleni Dima,  Biträdande överläkare Neurologi, Södersjukhuset i Stockholm
Åsa Kuntze Söderqvist, Överläkare, PhD, Neurointervention, ME Neuroradiologi, Karolinska Universitetssjukhuset


Vid frågor rörande utbildningen kontakta:

Karin Bülow, Projektansvarig, Neuroscience
Novartis Sverige AB
Tel: +46 70 889 32 20

Välkommen!

Documents: 
Inbjudan_20-21okt_2022
PDF icon Ladda ner
Program 
9.30-9.50
Registrering och kaffe
9.50-10.00
Välkomna
Daniel Holland & Lars Edvinsson
Biomarkörer och hormoner, Moderator Andrea Carmine Belin
10.00-10.30
Genetiska studier och huvudvärk
Andrea Carmine Belin
10.30-11.00
Könsskillnader vid klusterhuvudvärk
Andrea Carmine Belin
11.00-11.30
Könshormoner och migrän
Lars Edvinsson
11.30-11.45
Behandling under graviditet och amningsperioden
Anna Steinberg
11.45-12.00
KAFFE
Särskilda åldersgrupper med huvudvärk, Moderator Elisabet Waldenlind
12.00-12.30
Äldre med migrän
Elisabet Waldenlind
12.30-13.00
Svår huvudvärk hos barn och ungdomar
Jacques Bruijn
13.00-14.00
LUNCH
14.00-14.30
Läkemedelsinducerad huvudvärk
Anna Steinberg
14.30-15.00
Komplicerade patienter. Typfallsbeskrivningar
Anna Steinberg, Elisabet Waldenlind
Behandling och utvärdering - vikten av strukturerat omhändertagande, Moderator Anna Steinberg
15.00-15.30
Nivåstrukturerat omhändertagande av migränpatienter
Anna Steinberg, Anna Sundholm
15.30-15.45
KAFFE
15.45-16.30
Gruppdiskussion kring läkemedelsbehandling vid svår migrän: a) Peroral behandling vid migrän - vad/hur väljer vi rätt medicin till rätt patient? b) Utvärdering av injektionsbehandlingar c) Vad gör vi när vi prövat allt och patienten ställer krav?
Anna Steinberg, Anna Sundholm, Elisabet Waldenlind, Ingela Nilsson-Remahl, Mattias Linde
16.30-17.15
Redovisning gruppdiskussion
17.15-17.30
Sammanfattning av dagen
Anna Steinberg
18.30-
MIDDAG
Huvudvärksregistret och Epidemiologi migrän, Moderator Lars Edvinsson
09.30-10.30
Huvudvärksregistret (Neuroregister). Hur går arbetet i registret till?
Elisabet Waldenlind
10.30-11.00
KAFFE
11.00-11.30
Migränvård: epidemiologi, samhällskostnader och framtid.
Mattias Linde
Huvudvärk på akuten, Moderator Anna Sundholm
11.30-12.00
Svår huvudvärk på akuten
Anna Sundholm
12.00-13.00
LUNCH
13.00-14.00
Akuta tillstånd med svår huvudvärk (typfallsbeskrivningar)
Maria Bograkou, Eleni Dima
14.00-14.30
Gynekologens perspektiv på huvudvärk
TBD
14.30-14.45
KAFFE
Komorbiditet och risk, Moderator Mattias Linde
14.45-15.15
Migrän och depression
Mattias Linde
15.15-15.45
Svår IIH och operativa möjligheter - erfarenheter av stentbehandling
Åsa Kuntze Söderqvist, Anna Sundholm
15.45-16.00
Vad gör man när ingenting fungerar? Refraktär huvudvärk
Mattias Linde, Anna Sundholm
16.00-16.15
AVSLUTNING
Mattias Linde
SE2204215898
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request