Hur behandla KOL-patienten i primärvården | Medhub
Introduktion 

Vi har många patienter i öppenvården med KOL. Det är av stor klinisk betydelse att dessa patienter får en optimal behandling för att förhindra exacerbationer och minska dödligheten. Här redogör Christer Janson för hur du väljer en optimal behandlingsstrategi för dina patienter med KOL.

Prof. Christer Janson: Hur behandla KOL i primärvården
Christer Janson
Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung-, allergi- och sömnforskning, Uppsala universitet, och överläkare vid Lungkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers