• Beovu® (brolucizumab) — Eprints av HAWK & HARRIER
    Här kan du beställa eprints av HAWK & HARRIER, fas III-studierna som jämför Beovu med aflibercept.
  • Vi finns redo för dina frågor
    För att inte belasta sjukvården under den rådande pandemin har vi paketerat om den fysiska presentationen och erbjuder istället ett kort virtuellt möte när du som enskild medarbetare har tid.
  • E-hälsa och digital vård
    År 2020 har varit ett tufft år för den svenska sjukvården. Hur ser framtiden ut för ögonsjukvården?
Läs historien om utvecklingen av Beovu®.
Här presenteras i korthet de viktigaste slutsatserna från studierna som ligger till grund för registreringen av Beovu®.
Med vårt nyhetsbrev erbjuder vi oftalmologer engagerande och utvecklande innehåll med längre djuplodande artiklar och kortare nyhetsnotiser.
Vill du veta mer om studiedesignen för HAWK & HARRIER?
Beställ eprints och läs fler artiklar och kliniska studier om Beovu.

Aktuellt

År 2020 har varit ett tufft år för den svenska sjukvården. hur ser framtiden ut för ögonsjukvården?
Under de senaste 25 åren har oftalmologins terapiområden utvecklats i en rasande takt.
Artificiell intelligens, AI, har visat sig kunna bli ett värdefullt verktyg i framtiden, för att tidigare kunna diagnosticera kommande sjukdomsprogres
Anmäl dig och få uppdateringar inom oftalmologi direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.

Beovu® (brolucizumab), 120 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Endast avsedd för intravitreal användning, dvs injektion i ögats glaskropp. Rx, EF, ATC-kod: S01LA06. Användning och indikation: Brolucizumab är ett humaniserat monoklonalt enkelkedjigt Fv antikroppsfragment (scFv) riktat mot human vaskulär endotelial tillväxtfaktor A (VEGF-A). Beovu är avsett till vuxna för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Okulär eller periokulär infektion. Aktiv intraokulär inflammation. Varningar och försiktighet: endoftalmit, intraokulär inflammation, traumatisk katarakt, övergående ökning av intraokulärt tryck, näthinneavlossning, näthinnevaskulit och/eller retinal vaskulär ocklusion. Hos patienter som utvecklar näthinnevaskulit och/eller retinal vaskulär ocklusion, vanligtvis i närvaro av intraokulär inflammation, skall behandling avslutas och biverkningarna omedelbart hanteras och behandlas. Bör inte användas under graviditet och amning. För fullständig information, se fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2020-09-03. Vid frågor kontakta Novartis medicinska information via växel 08-732 32 00 (telefontid 09.00-15.00) eller epost: [email protected]. Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista.
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.                        

SE2106185803 (18 juni 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request