Vid ankyloserande spondylit utvecklas symtomen under lång tid. Sjukdomen går i skov, varför det kan gå långa perioder utan smärtor eller besvär. De allra flesta klarar sig mycket bra tack vare regelbunden träning och aktivitet och kan fortsätta ett yrkesverksamt liv.1

Många patienter med ankyloserande spondylit upplever att stelheten och smärtorna är värst  under morgonens tidiga timmar, förbättras av rörelse och träning samt försämras av vila. Många vaknar av värk under natten och måste upp och gå för att minska smärtorna. 

Fysisk aktivitet, likväl som medicinsk behandling, är en viktig del av behandlingen och patienten bör träna regelbundet för att motverka stelhet och minskad funktionsförmåga.2,3

Läs mer om patientresan och vägen till diagnos på InflammatoriskRyggsmarta.se.


Axial spondylartit: 

 • Axial spondylartit är en övergripande benämning omfattande ankyloserande spondylit (AS) och icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA).
 • AS och nr-axSpA är kroniska och progressiva reumatiska sjukdomar som ger upphov till inflammation i leder, ledband och muskel- och senfästen i ryggen och bäckenet.6
 • Karakteristiska symtom är morgonstelhet och molande värk i korsryggen. Värken, som oftast är värre framåt de tidiga morgontimmarna, förbättras av rörelse och försämras av vila.6

 

Ankyloserande spondylartrit:

 • I Sverige har cirka 17 000 personer diagnosen ankyloserande spondylit.7
 • Två av tre patienter är män.8
 • Debutåldern är vanligen mellan 15 och 30 år.4
 •  Fysisk aktivitet är viktigt för att sjukdomen inte ska försämras.2
 • Kallades tidigare Bechterews sjukdom.2

 

Icke radiografisk axial spondylartrit (Nr-axSpA):

 • Epidemiologiska studier indikerar att nr-axSpA kan ha minst lika hög prevalens som AS, men med en mer jämn könsfördelning.5
 • Har till skillnad från AS inga slätröntgenförändringar i sakroiliakalederna i bäckenet.6
 • Kan i vissa fall över tid övergå i en AS med dess typiska slätröntgenförändringar.5

Orsaker till ankyloserande spondylit

Det är inte fullständigt känt vad som orsakar ankyloserande spondylit, men genetiska faktorer har stor betydelse. Den genetiska markören HLA-B27 innebär en större risk att utveckla sjukdomen och cirka 90 procent av patienterna med ankyloserande spondylit har denna gen.4
 

Referenser
 1. Halldin, Mats. Ankyloserande spondylit. Netdoktor.se. Accessed 6th March 2019. https://www.netdoktor.se/reumatism/as-ankyloserande-spondylit/sjukdomar/ankyloserande-spondylit-as/
 2. Reumatikerförbundet. Ankyloserande spondylit. Accessed 6th March 2019. https://www.reumatikerforbundet.org/tag/ankyloserande-spondylit/
 3. Jacobsson, Lennart. Inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit. Netdoktorpor.se. Accessed 6th March 2019. https://www.netdoktorpro.se/reumatologi/medicinska-oversikter/ankyloserande-spondylit-as-inflammatorisk-ryggsjukdom/
 4. Lindqvist, Ulla. Bechterews sjukdom. Internetmedicin.se. Accessed 6th March 2019. https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1360 
 5. Jacobsson, Lennart et al. Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid axial spondylartrit och psoriasisartrit 2018. På uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening (pdf) http://svenskreumatologi.se/wp-content/uploads/2018/03/riktlinjer-focc88r-lacc88kemedelsbehandling-ax-spa-och-psa_20180227.pdf
 6. Haglund, Emma. Spondylartrit. Tidig diagnostik och rätt insatser avgörande för hälsan (pdf) http://fysioterapi.se/wp-content/uploads/forskningpagar_fysioterapi_2_14.pdf
 7. Inflammatoriskryggsmarta.se. Om ankyloserande spondylit. Accessed 6th March 2019. https://www.inflammatoriskryggsmarta.se/om-ankyloserande-spondylit/ 
 8. J Sieper et al. Ankylosing spondylitis: an overview. Ann Rheum Dis 2002;61(Suppl III):iii8–iii18.
SE1905684080 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers