Molimard-studien – inhalatorstudie i klinisk praxis | Medhub

I denna Real Life studie rekryterades 2935 patienter med KOL från klinisk praxis hos 262 behandlande läkare. Patienter hade behandlats minst en månad med inhalerade läkemedel (Breezhaler, Diskus, Handihaler, Turbuhaler samt sprayer (pMDI och Respimat). Vid återbesök fick patienten inhalera med sin vanliga inhalationsteknik utan instruktioner från läkaren. Felaktigheter noterades enligt ett förspecificerat formulär. Kritiska fel definierades som att de kan leda till att patienten inte får i sig hela dosen.1

Breezhaler  hade lägsta andelen kritiska fel av de undersökta inhalatorerna (15,4% (13,0- 17,8, 95% CI) för Breezhaler, övriga inhalatorer från 21,2% (17,5-25,0) upp emot 46,9% (43,0-58,0). I studien såg man även ett samband mellan en hög andel kritiska fel och ökad risk för en sjukhuskrävande exacerbation. Andelen patienter som behandlats för en svår exacerbation i de 3 månaderna före studien var 3,3% om inga kritiska fel gjordes och 6,9% för de som gjorde kritiska fel, p=0,0297.1

Slutsatsen är att i verkliga livet skiljer sig risken för kritiska fel åt mellan olika inhalatorer. Läkare bör fokusera på att patienten lär sig och upprätthåller rätt teknik, snarare än inhalatorns egenskaper, vid val av inhalator.1

Breezhaler var den som gav lägst andel kritiska fel i denna studie som återspeglar daglig klinisk verklighet.1

 

Referenser

1 Molimard M, et al. ERJ Express. Published on December 22, 2016 as doi: 10.1183/13993003.01794-2016

SE1905684092
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers