Inhalationssteroider, eosinofiler i blodet och exacerbationer vid KOL | Medhub

2014 publiceras WISDOM-studien1 i New England Journal of Medicine. Det var en randomiserad, dubbelblind parallellgruppsstudie som pågick i 52 veckor där man undersökte vilken inverkan stegvis utsättning av ICS*, från trippelbehandling med ICS+LABA+LAMA till LABA+LAMA*, hade på KOL-patienter. I studien deltog patienter med svår till mycket svår KOL som haft minst en exacerbation under året före screeningen. Primärt effektmått var tid till måttlig eller svår KOL-exacerbation under den 12 månader långa randomiserade perioden. Resultatet av studien var att utsättning av ICS inte var sämre (non-inferior) än fortsatt behandling med ICS vad gällde tid till första måttliga eller svåra exacerbation (HR, 1,06; 95 % CI, 0,94–1,19; P=0,35).  Det genomsnittliga dalvärdet för FEV1 minskade från baslinjen med 43 ml mer i gruppen där ICS sattes ut än i gruppen som fortsatte med ICS. Skillnaden var signifikant (p=0,001) men mindre än vad som anses vara kliniskt relevant.

Tidigare i år publicerade Calverley et al några intressanta post hoc-analyser av  WISDOM studien². Analyserna visade att även om enbart frekventa exacerbationer i anamnesen inte var specifikt för ICS-respons i WISDOM-studien, fann man när man kombinerade exacerbationshistoriken (två exacerbationer eller mer under föregående år) med högt antal eosinofiler i blodet vid baslinjen (300 celler/μl eller mer) en liten undergrupp patienter som hade hög risk för exacerbationer när de slutade ta ICS. Det betyder att patienter i denna post hoc-analys som hade en viss fenotyp med frekventa exacerbationer KOMBINERAT MED högt antal eosinofiler hade nytta av ICS-läkemedlet när det gällde att förhindra exacerbationer.

Läs mer om post hoc-analysen av WISDOM, utförd av Peter Calverly et al., på denna länk: https://doi.org/10.1164/rccm.201612-2525LE.
 

Referenser
*ICS: inhalationssteroid, LABA: långverkande β-agonist, LAMA: långverkande muskarinantagonist
1. Magnussen H, Disse B, Rodriguez-Roisin R, et al. Withdrawal of inhaled glucocorticoids and exacerbations of COPD. N Engl J Med. 2014; 371(14):1285-94
2. Calverley PM, Tetzlaff K; Vogelmeier C et al. Eosinophilia, Frequent exacerbations, and steroid response in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Am J Respir Crit Care Med 2017Mar 17. doi: 10.1164/rccm.201612-2525LE
SE1905684092
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers