•    Rökavvänjning
•    Fysisk aktivitet och träning
•    Adekvat energibalans
•    Patientutbildning
•    Farmakologisk behandling <Link to Artikel 3, Pharmaceutical Introduction>
•    Vaccination
•    Lungrehabilitering

Referens: Läkemedelsverket. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) – behandlingsrekommendation 2015.

 

Läkemedelsbehandling av KOL

Mål med behandling av KOL är att:
•    Minska besvären 
•    Förbättra livskvaliteten 
•    Förebygga försämringsperioder 
•    Förbättra fysiska prestationsförmågan 
•    Förbättra lungfunktionen

Läkemedel används för att minska besvären, förbättra lungfunktionen och förebygga försämringsperioder. Läs om våra KOL-läkemedel och hur de fungerar

1.    Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) – behandlingsrekommendation 2015. Accessed 20. Feb. Webbpublicerad 2015-10-16
Betygsätt sidan
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request