Novartis Onkologi har haft fokus på bröstcancer i över 30 år. Innovation och målmedvetenhet har bidragit till att prognosen fortsätter att förbättras; Diagnos kan ställas tidigare och bättre behandlingsmöjligheter gör att dödligheten sjunker för varje år. Vi fortsätter att arbeta för att driva utvecklingen framåt och för att förbättra behandlingen av patienter med bröstcancer. 

Även för patienter med spridd bröstcancer finns idag allt fler riktade terapier tillgängliga.  Eftersom spridd bröstcancer inte kan botas, riktas behandlingen mot att bromsa sjukdomen, reducera biverkningar och upprätthålla bästa möjliga livskvalitet så länge som möjligt. 

Vi samarbetar inom medicinska projekt i syfte att förbättra för vården och patienter med bröstcancer. Gradvis har behandlingsmetoder tagits fram som ger sjukvårdspersonalen fler verktyg och Novartis erbjuder utbildning och rådgivning kring våra produkter. Vi anordnar också föreläsningar, utbildningar och diskussioner med nationella och internationella talare. 

De senaste åren har det skett en medicinsk utveckling och nya läkemedel ger sjukvården flera behandlingsmöjligheter. Vår förhoppning är att patienter med spridd bröstcancer i framtiden kan betrakta det som en livslång sjukdom, och att det finns läkemedel som ger patienterna normalt förväntad livslängd. 

Med fokuserade insatser och skärpa, forskning och gränsöverskridande samarbeten, fortsätter vi att arbeta för att göra nya upptäckter som kan ta sjukvården framåt. Vårt engagemang är långvarigt och pågående. Ta gärna kontakt med oss för att få veta mer. Tillsammans bekämpar vi bröstcancer. 

 

 

Betygsätt sidan
SE2005134740 (Maj 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request