Retinal venoklusion (RVO), som omfattar centralvensocklusion (CRVO) eller grenvensocklusion (BRVO), är den näst vanligaste retinala kärlsjukdomen efter diabetesretinopati och kan leda till svår förlust av synskärpa1. Prevalensen uppskattas vara 5,2 per 1 000 för alla RVO, av vilka 15-20 % har CRVO, vilket innebär totalt 16,4 miljoner patienter med RVO globalt2.

Riskfaktorer och patogenes vid retinal venocklusion

Sjukdomen är oftast unilateral och drabbar i huvudsak patienter över 50 år. Kända riskfaktorer inkluderar hypertoni, ateroskleros, dyslipidemi, diabetes och andra inflammatoriska eller autoimmuna sjukdomar. Patogenesen för RVO tros involvera både kompression av retinalvenen och skada på kärlväggen som kan leda till blodproppsbildning3. Förhöjda nivåer av proinflammatoriska mediatorer indikerar att även en inflammatorisk komponent är inblandad4. När ocklusionen uppkommer äventyras venåterflödet och det ökade vaskulära trycket som ligger bakom ocklusionen kan leda till läckage av vätska som resulterar i lokalt ödem. Synnedsättningen hos patienter med CRVO beror i huvudsak på makulaödem men retinala blödningar och olika grader av retinal icke-perfusion bidrar också. Patienter med RVO har liknande symtom men påverkan är i allmänhet mindre allvarlig eftersom venåterflödet bara äventyrar cirka en fjärdedel till ena hälften av näthinnan3.

Plötsliga symtom vid retinal venocklusion

RVO visar sig vanligtvis som en plötslig, smärtfri minskad central synskärpa (VA). Patienter med obehandlad CRVO har i allmänhet en dålig synskärpa(VA) (mindre än 20/40) och denna minskar ytterligare med tiden. Det naturliga förloppet för BRVO är något annorlunda och obehandlade patienter uppvisar med tiden förbättrad synskärpan (VA) men den blir sällan bättre än 20/405.
 

Referenser
  1. H. Shahid et al. “The management of retinal vein occlusion: is interventional ophthalmology the way forward?” British Journal of Ophthalmology, 2006.
  2. S. Rogers et al. “The prevalence of retinal vein occlusion: pooled data from population studies from the United States, Europe, Asia and Australia” Opthalmology, 2010
  3. G. Coscas et al. Management of retinal vein occlusion—consensus document. Ophthalmologica. 2011
  4. A. Deobhakta and L. Chang, “Inflammation in retinal vein occlusion” International journal of inflammation, 2013
  5. European Medicines Agency – EPAR report - EMA/392690/2011 , 17 Mar 2011
SE2106185659 (18 juni 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request