Patologisk myopi (PM) definieras ofta som ett brytningsfel som överstiger -6,00 diopter och/eller en axial längd >26,5 mm och degenerativa förändringar i ögonvita, åderhinna och näthinna. Koroidal neovaskularisering sekundär till patologisk myopi (myopisk CNV) är en vanlig synhotande komplikation som ofta påverkar vuxna i arbetsför ålder1. Det finns en bred geografisk spridning av prevalensen av patologisk myopi och myopisk koroidal neovaskularisering (myopisk CNV) och den är vanligast i Östasien. Den totala prevalensen av myopisk CNV uppskattas vara 0,04-0,05 % hos den allmänna populationen2.

Medan mekanismen för uppkomst av CNV vid PM fortfarande är oklar, anses uttänjning av näthinnan och förtunning av åderhinnan vara det som i huvudsak leder till CNV. Detta kan öka sannolikheten för ischemi i koroidea och efterföljande atrofi i närliggande retinala pigmentepitelet (RPE). Dessa förändringar är nära förknippade med sprickor på Bruchs membran (”lacquer cracks”), den huvudsakliga predisponerande faktorn för bildandet av nya kärl och kärltillväxt i det subretinala området1.

Myopisk CNV uppstår i huvudsak hos personer under 50 års ålder och i nästan 90 % av ögonen utvecklas svår synförlust (20/200) efter 5–10 år3. Hos patienter med fastställd myopisk CNV i ett öga kommer dessutom cirka en tredjedel att utveckla CNV i det andra ögat inom 8 år2.
 

Referenser
  1. K Neelam et al. “Choroidal neovascularization in pathological myopia” Prog Retin Eye Res, 2012.
  2. K Ohno-Matsui et al. “Patchy atrophy and lacquer cracks predispose to the development of choroidal neovascularisation in pathological myopia.” Br J Ophthalmol, 2003.
  3. T Yoshida et al. “Myopic choroidal neovascularization: a 10-year follow-up” Ophthalmology, 2003.
  4. A Otani et al. “Vascular endothelial growth factor family and receptor expression in human choroidal neovascular membranes” Microvasc Res, 2002.
Betygsätt sidan
SE2006172008 (17 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request