Informationsfilmer för dina patienter | Medhub

De här filmerna förklarar och informerar om ögonsjukdomar, de är anpassade för att passa patienter och deras anhöriga.

Våt åldersrelaterad makuladegeneration (vAMD)
Diabetesrelaterade ögonsjukdomar
Blodpropp i ögat, retinal venocklusion
Kärlnybildning till följd av kraftig närsynthet
SE1905684095
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers