Diabetes mellitus är en folksjukdom som 422 miljoner vuxna lever med1. Diabetesretinopati påverkar en tredjedel av diabetespatienterna och kan leda till diabetesmakulaödem (DME), som är den huvudsakliga orsaken till synförlust kopplad till diabetes. Diabetesmakulaödem drabbar cirka 7% av diabetespopulationen2.

Diabetesmakulaödem innebär svullnad av näthinnan som en följd av exsudation och ackumulering av extracellulär vätska och proteiner i makula. Utveckling av diabetesmakulaödem hos diabetespatienter har förknippats med långvarig diabetes, hypertoni, dyslipidemi och höga nivåer av glykosylerat hemoglobin (HbA1c), vilket belyser vikten av systemisk behandling hos dessa patienter. Patogenesen för DME tros innefatta ihållande hyperglykemi, ökade nivåer av vaskulär endotelial tillväxfaktor (VEGF), ökad permeabilitet av blodkärlen i näthinnan och nedbrytning av blod-retina-barriären3.

Makulaödem symtom

DME visar sig oftast som dimsyn men kan också inkludera andra symtom såsom synstörningar, prickar i synfältet (floaters), ljuskänslighet och skotom. Ackumulering av intraretinal vätska leder till signifikant minskad synskärpa (VA) som på kort sikt kan vara reversibel, men långvarigt ödem kan orsaka irreversibel skada som leder till permanent synförlust4.

Behandling diabetesmakulaödem

Behandlingsmålen vid DME syftar till att återställa synen, förhindra ytterligare synnedsättning och förbättra synfunktion.
 

Referenser
  1. Global report on Diabetes. World Health Organization 2016.
  2. P Mitchell and TY Wong, “Management paradigms for diabetic macular edema” American journal of ophthalmology, 2013
  3. N Bhagat et al. “Diabetic macular edema: Pathogenesis and treatment” Surv Ophthalmol, 2009
  4. G Virgili et al. “Antiangiogenic therapy with anti-vascular endothelial growth factor modalities for diabetic macular oedema” The Cochrane library, 2012
SE2106185659 (18 juni 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request