Allergisk astma är immunglobulin E-medierad astma, där luftvägsobstruktionen utlöses av allergener i omgivningen1. Prevalensen för astma generellt är i Sverige 10 procent. Incidensen är högst i småbarnsåren, och sjunker med stigande ålder. Även äldre personer kan insjukna i astma. Cirka 15 procent av all astma som debuterar i vuxen ålder beror på exponeringar i arbetslivet2. Allergisk astma är den oftast förekommande astmafenotypen, och 6 av 10 vuxna med astma har allergisk astma3.  

Vid allergisk astma utöses luftvägsobstruktionen av allergener såsom pollen, mjäll, kvalster och mögel. Astma kan även utlösas av  kall luft, starka dofter och rök4

Allergisk astma diagnostiseras med2:

 • Anamnes
 • Fysikalsk undersökning
 • Allergiutredning
 • Reversibilitetstest med spirometri (FEV1)

 

Symtom

De vanligaste symtomen vid allergisk astma är:

 • Pipande/väsande andning  
 • Hosta
 • Episodisk andfåddhet
 • Trånghetskänsla i bröstet

 

Referenser: 
 1. Djukanovic, R. et al. IgE-mediated asthma: New revelations and future insights. Respiratory   Medicine 112. 2016. 128e129.
 2. Läkemedelsbehandling vid astma – behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket. 3: 2015.
 3. Arbes SJ Jr et al. J Allergy Clin Immunol. 2007;120(5): 1139-1145.
  Schatz M and Rosenwasser L. J Allergy Clin Immunol practice 2014;2(6) 645-648
 4. www.internetmedicin.se/page.aspx?id=2320
Betygsätt sidan
SE2010136425 (13 okt 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request