Mål med behandling vid astma är1:

 • Symtomfrihet 
 • Ingen begränsning av dagliga aktiviteter 
 • Att förhindra försämringsepisoder 
 • Att förhindra försämring av lungfunktionen 
 • Inga störande biverkningar av behandlingen

 

Icke-farmakologisk behandling1:

 • Rökavvänjning
 • Patientutbildning
 • Fysisk aktivitet
 • Kartläggning av trigger- och riskfaktorer
 • Undvika passiv rökning

 

Farmakologisk behandling av astma enligt GINA Guideline2

Referenser
 1. Läkemedelsbehandling vid astma – behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket. 3: 2015.
 2. www.ginasthma.org
Betygsätt sidan
SE2010136425 (13 okt 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request