• Myeloproliferativa neoplasier (MPN)
    MPN är en grupp klonala sjukdomar som påverkar de multipotenta hematopoetiska stamcellerna.
Myelofibros är en Myeloproleferativ sjukdom inom gruppen myeloproliferativa neoplasier (MPN) som påverkar produktionen av blodceller i benmärgen.
Polycytemia vera är en myeloproliferativ sjukdom inom gruppen myeloproliferativa neoplasier (MPN).
Essentiell trombocytemi är en myeloproliferativ sjukdom inom gruppen myeloproliferativa neoplasier (MPN).
Beställ material till dig och din patient.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2104081015 (8 april 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request